Algemene voorwaarden


1. ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Esther Blok Fotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voor de aankoop dienst kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Esther Blok worden aangepast.

2. FOTOSHOOTS
1. U kiest voor Esther Blok Fotografie omdat de stijl van fotograferen u aanspreekt, Esther Blok is vrij haar artistieke kennis en inzicht in haar fotografie toe te passen.
2. Uit iedere fotoshoot zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoshoot is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. Esther Blok is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
3. Train uw paard zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als uw paard niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
4. Zorg dat uw paarden klaar staan als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone paarden. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op paarden die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
5. Binnen drie weken ontvangt u de selectie digitale foto's via Wetransfer.com. De foto's worden naar uw e-mailadres gestuurd en zijn één week te downloaden.
6. Vanaf het moment dat u de selectienummers aan Esther Blok doorgeeft gaat Esther Blok de foto's naar eigen inzicht bewerken. U ontvangt de bewerkte foto's van reguliere reportages binnen een maand digitaal via wetransfer. De foto's die bewerkt zijn worden minimaal 1 jaar door de fotograaf bewaard. 

3. BOEKINGEN VAN FOTOSHOOTS
1. Een fotoshoot boeken dient gedaan te worden via het formulier op de website bij 'Contact'. Of via Facebook / Instagram via een prive bericht.
2. Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoshoot  inbegrepen.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Esther Blok heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Het verschuldigde bedrag voor de fotoshoot en de reiskosten dienen via een betaalverzoek of overboeking voor aanvang van de fotoshoot te worden voldaan. Of direct na de fotoshoot contant. Pinnen is helaas niet mogelijk. Is uw Shoot nog niet volledig betaald, dan kan Esther Blok deze helaas niet leveren.
5. Het boeken van een fotoshoot is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw shoot is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft Esther Blok recht op de overeengekomen vergoeding, vermindert met de nog niet gemaakte kosten.
6. Bij het maken van een shoot is het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur. De fotografe kan in dit geval de reportage verzetten. Als u beslist de fotograaf, ondanks regenvoorspellingen toch te laten komen, betaalt u de kosten die de fotograaf heeft moeten maken als de shoot vanwege slecht weer alsnog niet door heeft kunnen gaan.
7. De foto's die gemaakt zijn tijdens de shoot zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4. BETALING & LEVERTIJD
1. Door een fotoshoot in te plannen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en fotoshoots, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. Voorafgaand aan de shoot ontvang u van Esther Blok Fotografie een prijsopgave. Aan het einde van de shoot dient u contant te betalen. Eventuele afgedrukte foto's kunnen in Oostvoorne worden opgehaald, of de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige verschuldigde bedrag.
3. Alleen wanneer het volledige bedrag door Esther Blok Fotografie is ontvangen wordt het bewerken van de foto's gestart en ontvangt u de digitale foto's binnen 1 maand. Dit geldt ook voor foto's die zijn na besteld. 
4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
5. Fotoproducten zijn fragiel. Daarom heeft het de voorkeur om uw bestelling zelf af te halen bij de Esther Blok Fotografie. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.

6. CADEAUBONNEN
1. U kunt bij Esther Blok Fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf 5,- euro of een door u te bepalen bedrag.
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Esther Blok.
5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoshoot.
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de shoot.
7. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. 
8. Er kan maar 1 cadeaubon per ruiter/amazone, per paard, per fotoshoot worden ingezet.
9. U dient het bedrag van de cadeaubon in het geval van ophalen direct contant te betalen. Wanneer u ervoor kiest om de cadeaubon per post te laten versturen wordt de cadeaubon pas verstuurd wanneer u het bedrag van de cadeaubon en de verzendkosten heeft overgemaakt. Wanneer er niet betaald wordt, wordt de cadeaubon ongeldig verklaart. 

5. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID 
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werk- dagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Esther Blok te worden verteld. Esther Blok heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Esther Blok, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico. 

6. AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Esther Blok. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Esther Blok. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Esther Blok (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
5. Op alle producten van Esther Blok rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Esther Blok. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6. Esther Blok mag foto's van uw paard, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar van het paard, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Esther Blok wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Esther Blok. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Esther Blok Fotografie” of “Foto: www.estherblokfotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van de fotograaf. 
11. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.
12. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 300 euro.

7. LICENTIES
1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
​4. Indien door de fotograaf toestemming heeft gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Esther Blok
Esther Blok Fotografie, Oostvoorne
KvK: 74930168
 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© 2019 door Esther Blok.